Logotyp

Dialogkonferens vuxenutbildning i Stockholms län

Välkommen till en presentation av resultatet av 2018-års kvalitetsenkät

Under denna förmiddag kommer resultatet från år 2018-års kvalitetsenkät gällande vuxenutbildning/SFI att presenteras. Vi kommer även att berätta om aktuella initiativ i regionen som rör vuxenutbildningens roll i regionens kompetensförsörjning.


När: onsdagen den 5 september 2018
Tid: kl 10.00-13.00
Plats: Usine Konferens, Bourgogne, plan 3, Södermalmsallén 36

Vägbeskrivning

Kl 9:00 – 10:30 Resultatet av 2018-års studerandeenkät

I april 2018 fick eleverna inom kommunal vuxenutbildning/SFI möjlighet att ge sin syn på kvalitén i utbildningarna och förutsättningarna för studier. Totalt har ca 21 000 studerande tagit möjligheten och lämna synpunkter.

Sweco, som ansvarar för genomförandet av studerandeenkäten, kommer att redovisa den över­gripande analysen av resultatet av enkäten samt trender och tendenser för utvecklingen. Därefter kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera resultatet med oss.

Kl 10:45 – 12:00 Var står vi i dag och vad är på gång inom vuxenutbildningen framåt i Stockholmsregionen?

Intresset är stort för vuxenutbildningen som en strategisk resurs i arbetet med kompetensförsörjning. Flera initiativ har tagits på nationell nivå som påverkar arbetet i vår region. Även i vår region har flera initiativ tagits i syfte att stärka vuxen-utbildningens roll ur ett komptensförsörjningsperspektiv. Vi står också inför en förändring av organisationen av det regionala tillväxtarbetet då ansvaret för detta flyttas till den nya regionen från och med den 1 januari 2019.

Under en del av förmiddagen kommer vi att presentera några av de processer som är på gång i vår region och vilka frågeställningar som ligger i fokus för arbetet.

 

Välkomna!

Storsthlm

Emil Lindqvist och Roger Svanborg


Anmälan senast den 31 augusti


Emil Lindqvist

Tel: 08-615 94 07