Logotyp

ICF och KVÅ- användning i kommunal hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2019 träder en ny föreskrift (HSLF-FS 2017:67) i kraft som innebär att kommunerna blir skyldiga att lämna ytterligare uppgifter (utöver de som de lämnar idag) till Socialstyrelsens register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. De nya uppgifterna avser hälso- och sjukvårdsåtgärder som vidtagits av legitimerad personal och i kommunal regi. Åtgärderna ska vara klassificerade enligt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder).

När: onsdagen den 5 september 2018
Tid: kl 09.30-15.00
Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Champagne

Den 5 september arrangerar vi ett seminarium om hur ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) och KVÅ ska användas i kommunal hälso- och sjukvård. Representanter från Socialstyrelsen kommer att presentera följande:

  • klassifikationerna ICF och KVÅ
  • hur ICF och KVÅ kan användas i den lokala verksamheten
  • förklara insamlingen av KVÅ-uppgifter till nationell statistik

Seminariet vänder sig till verksamhetschefer, MAS, MAR, legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, systemadministratörer, IT-samordnare, verksamhetsutvecklare, med flera. Antalet platser är begränsat till två deltagare per kommun/stadsdel. Vänligen observera att seminariet vänder sig till medarbetare i kommunalt driven hälso- och sjukvård.

Anmäl dig här länk till annan webbplatssenast den 30 augusti

Välkomna!


Charlotte Damberg
Processledare
073-917 94 45