Möte med Storsthlms valnämnd

När: tisdagen den 25 september 2018
Tid: kl 09.00-10.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken