Strategiskt nätverk Digitalisering

När: torsdagen den 13 december 2018
Tid: kl 13.30-16.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken