Regionala miljödagen 2018: En heldagskonferens om den fysiska planeringens betydelse för befolkningens hälsa och livskvalitet

När: torsdagen den 26 april 2018
Tid: kl 09.00-16.30
Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm