Regional dialog gymnasieregion

När: fredagen den 4 maj 2018
Tid: kl 09.00-12.00
Plats: Storsthlm, Usine, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Bourgogne