Presidiemöte mellan Storsthlm, Göteborgsregionens Kommunalförbund och Kommunförbundet Skåne

När: onsdagen den 18 april 2018
Tid: kl 12.00-16.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Norrskogen
Målgrupp: Särskilt inbjudna