Öppna data i Stockholmsregionen

Arrangeras gemensamt av Storsthlm och Stockholms stad

När: fredagen den 16 mars 2018
Tid: kl 09.30-15.00
Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36
Lokal: Alsace
Målgrupp: Särskilt inbjudna

Beatrice Sablone

Tel: 08-615 94 13