VIS - Politisk ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg

När: tisdagen den 16 oktober 2018
Tid: kl 08.30-10.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken