Logotyp

VAS-rådets årsmöte 2018

När: torsdagen den 15 februari 2018
Tid: kl 12.00-17.00
Plats: World Trade Center
Lokal: Manhattan
Målgrupp: Politiker och tjänstemän med ansvar inom samhällsbyggnadsområdet