Styrgrupp för Energikontoret och EKR

När: fredagen den 2 februari 2018
Tid: kl 10.30-12.00
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Broängarna