Strategiskt nätverk Socialtjänst

När: fredagen den 14 december 2018
Tid: kl 11.00-15.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken