Logotyp

Dialogforum om verksamhetsförlagd utbildning – save the date!

När: tisdagen den 6 februari 2018
Tid: kl 13.30-16.30
Plats: Usine Conference, Södermalmsallén 36, Stockholm
Målgrupp: Till förvaltningschefer inom äldreomsorg, socialtjänst eller motsvarande, enhetschefer med ansvar för kommunal hälso- och sjukvård, MAS:ar och FoU-enheter i Stockholms län

I juni 2016 rekommenderade Storsthlms styrelse kommunerna att anta en modell om samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå.

Enligt modellen ska Storsthlm och Centrum för klinisk utbildning, Karolinska Institutet (CKU-KI) årligen ordna ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte, där kommuner och lärosäten kan mötas för att utveckla lokalt anpassad samverkan, samt diskutera gemensamma frågor.

Till dialogforumet bjuds kommunerna, regionens kommunala forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) och representanter från länets högskolor med vårdutbildningar in. Bland annat kommer praktiska exempel på samverkansutformningar mellan kommuner och högskolor att presenteras. Det finns även tid för erfarenhetsutbyte och diskussioner för fortsatt samverkansutveckling.

Ett detaljerat program och anmälningslänk skickas ut i januari.

Välkomna!

Charlotte Damberg

Vid frågor kontakta; charlotte.damberg@storsthlm.se
 

Målgrupp: Förvaltningschefer inom äldreomsorg, socialtjänst eller motsvarande, enhetschefer med ansvar för kommunal hälso- och sjukvård, MAS:ar och FoU-enheter i Stockholms län