Möte med KSO och Storsthlms arbetsutskott

När: tisdagen den 13 november 2018
Tid: kl 11.00-13.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken