Logotyp

Bostadsforum

Bostadsbyggande vs Riksintressen

Riksintressena är samhällets möjlighet att bevara skyddsvärda miljöer och att möjliggöra exploatering. Men det är också ett hinder när andra intressen ska tillgodoses. Många bostadsprojekt påverkas av riksintressen. Ibland utgör de ett definitivt hinder, men ofta innebär de att projekt begränsas och att färre bostäder kan byggas.

När: onsdagen den 3 maj 2017
Tid: kl 08.00-09.00
Plats: Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Lokal: Hörsal, S:ta Clara

Den statliga utredningen om riksintressen har haft som uppdrag att föreslå en förenklad, uppdaterad och ändamålsenlig lagstiftning. Flera remissinstanser har varit kritiska med invändningar om att förslagen kommer att göra riksintressesystemet mer svårförutsägbart och att det riskerar att skapa nya hinder för bostadsbyggandet.

Vi belyser frågan om riksintresse utifrån några olika perspektiv. Stockholms stad har framfört synpunkter om hur regelverket tillämpas idag och lämnat ett eget förslag om hur ett nytt regelverk borde se ut. Byggbranschen har påtalat brister i utredningens analys och efterlyser ett total upprensning i riksintressesystemet. Länsstyrelsen efterlyser ett tvärsektoriellt perspektiv och förenklingar som leder till fler bostäder.

Medverkande:

Representant från Miljö- och energidepartementet

Representant från Länsstyrelsen Stockholms län

Jonas Claeson, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier

Madeleine Sjöstrand, Kommunförbundet Stockholms län

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster senast den 28 april

Frukost serveras från kl 07.30