Logotyp

Dialogkonferens om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska ersätta den nuvarande lagstiftningen om kommunernas betalningsansvar vid utskrivning från sluten vård. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft i januari 2018. Den 24 april bjuder vi in till en dialogkonferens för att diskutera hur vi kan samverka bättre.

När: måndagen den 24 april 2017
Tid: kl 09.00-12.00
Plats: USINE, Champange, plan 1, Södermalmsallén 36, Stockholm

Klicka här för karta och vägbeskrivning

Den politiska ledningsgruppen Samverkan inom vård och omsorg (VIS) har gett Kommunförbundet Stockholms Län och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en överenskommelse.

För att skapa dialog och delaktighet bjuder vi nu in samtliga Stockholmskommuner till en dialogkonferens den 24 april, med syftet att samla in synpunkter och förslag till överenskommelsen. Fokus ligger på samverkan och det är viktigt – om inte avgörande – att huvudmännen är överens om centrala frågor som rör samverkan vid utskrivningsprocessen, till exempel vad gäller den landstingsfinansierade öppna vårdens ansvar.

 Förvaltningscheferna inom social- och äldreförvaltningarna i kommunerna har utsett representanter till en arbetsgrupp som deltar i arbetet. Arbetsgruppen och representanter från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen deltar vid konferensen.

Varje kommun erbjuds två platser till konferensen, förutom Stockholms stad som erbjuds två platser per stadsdelsförvaltning. Underlag kommer att skickas ut i förväg för att ge er en möjlighet att diskutera på hemmaplan inför mötet.

Vill du veta mer om uppdraget vänligen kontakta Maria Andersson maria.andersson@ksl.seöppnas i nytt fönster, 073 037 39 81

Välkommen!