Logotyp

Regionala miljödagen 2016

I Stockholmsregionen har vi ett vatten i världsklass. Vårt vatten är viktigt inte bara för vår hälsa, utan också för regionens attraktionskraft som mötesplats och kanske till och med som en tillgång i integrationsarbetet.

När: torsdagen den 14 april 2016
Tid: kl 09.00-16.00
Plats: Usine Konferens, Södermalmsallén 36

Vägbeskrivning

Målgrupp: Politiker, tjänstemän och andra i Stockholms län som arbetar med stadsplanering, hållbarhetsfrågor eller miljö och hälsa

Under dagen kommer bland annat följande att diskuteras: 

  • Varför är det viktigt att Stockholmsregionen har ett vatten i världsklass?
  • Nya åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt - vad kommer det att innebära?
  • Vad händer efter Veserdomen?
  • Ekosystemtjänster - ett bra sätt att värdera vattnets värde?
  • Risker kring dagvatten vid klimatförändringar - en av samhällsplaneringens största utmaningar!
  • Vad kommer den regionala vattenförsörjningsplanen att innebära?

Detaljprogram och plats meddelas i januari/februari - men boka redan nu in den 14 april 2016 i din kalender!

Kostnad 400:- kr ex moms inkl. lunch

Välkommen!

Regionala miljödagen arrangeras gemensamt av KSL, Länsstyrelsen Stockholm samt Stockholms läns landstings Centrum för arbets- och miljömedicin och Tillväxt- och regionplaneförvaltning.