Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar 12-22 år och bedrivs i samverkan mellan kommun och Region Stockholm, där landstinget svarar för barnmorske- och läkarinsatser och kommunen för kuratorsinsatser.

Uppdraget är att bland ungdomar främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

Storsthlm har av styrelsen uppdragits att stödja kommunerna i samband med att Region Stockholm tar fram nytt vårdavtal för ungdomsmottagningarna i länet (2019-2020), i digitaliseringsfrågor knutna till ungdomsmottagningarna, och vid framtagandet av länsövergripande tvärprofessionella riktlinjer som pågår inom Uppdrag psykisk hälsa-arbetet. Detta arbete bedrivs i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och med verksamhetsrepresentanter från ungdomsmottagningar i länet.

Aktuellt

 • Alla

  (9)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (9)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler