2016-10-26 | Nyhet

Stockholmskommunerna blir bättre på säker informationsdelning

Uppdragsbild

Ett av KSL:s uppdrag är att göra en årlig uppföljning av den digitala utvecklingen* i Stockholms län. Årets rapport, som är den fjärde i ordningen, visar på fortsatt tydliga skillnader mellan kommunernas verksamhetsområden. Skolan utvecklas i en fortsatt positiv utveckling, medan utvecklingen för e-hälsa och för samhällsbyggnad och digitalisering tycks ha planat ut.

Rapporten beskriver läget i Stockholmsregionen utifrån kommunernas digitala välfärdstjänster för invånare och de grundläggande förutsättningar som krävs för att möjliggöra digital samverkan. I årets uppföljning visar skolan på starka och jämna resultat - nästan samtliga indikatorer har förbättrat resultatet sedan fjolårets uppföljning - medan områdena som hade tydligast förbättringar mellan 2013-2015, e-hälsa, samhällsbyggnad och digitalisering, visar på mindre förändringar. Utvecklingen tycks ha planat ut.

Arbetet kring säker informationsdelning och digital samverkan är andra områden som visar på en klart positiv utveckling. Nästan samtliga kommuner har utsett ägare för verksamhetskritiska system och en stor andel av kommunerna har även identifierat vilka dessa verksamhetskritiska system är, vilket är en markant ökning jämfört med i fjol.

I rapporten lämnar KSL ett antal rekommendationer för prioriteringen av det regionala digitaliseringsarbetet. De viktigaste utvecklingsområdena som identifieras är följande:

  • Ökad samverkan kring den digitala plan- och bygglovsprocessen
  • Ökad samverkan inom området för digitala tjänster för företagare
  • Det regionala arbetet kring grundläggande förutsättningar bör inriktas på att öka kunskapen hos kommunerna om nationella initiativ
  • Inom området för e-hälsa bör fokus läggas på välfärdsteknik, informationsdelning och fortsatt information och stöd för att förbereda kommunerna på konsekvenserna av framtidens vårdinformationsmiljö

*Med digital utveckling menar vi service och verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informationsteknik.