2015-11-23 | Nyhet

Storstockholm kraftsamlar kring digital utveckling

Foto Renato Tann

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholms läns landsting enats om en gemensam regional digital agenda. Målet är att Stockholmsregionen ska bli bäst i Sverige på att se och dra nytta av de möjligheter som den digitala utvecklingen innebär.

Storstockholm har unika förutsättningar att ta del av och växa med hjälp av den digitala utvecklingen. Men för att regionen ska upprätthålla sin starka position krävs ett antal kraftfulla och fokuserade insatser.

Den regionala digitala agendan är både en vägledning och ett övergripande måldokument som sträcker sig fram till 2020 och de närmaste åren därefter. Den visar på ett antal strategiskt viktiga utmaningar att arbeta med, där gemensamma insatser behövs för att uppnå nivåhöjande effekter.

– Digital kompetens är en förutsättning för den enskilde att kunna delta i samhällslivet. Våra unga ska ges möjligheter att förverkliga sina drömmar och ta steget ut i arbetslivet. Många yrkesverksamma kommer att behöva en digital kompetensutveckling för att kunna möta de snabba förändringarna i arbetslivet. För andra grupper handlar utmaningen om att börja använda Internet för få tillgång till olika tjänster och service, säger Mats Gerdau, ordförande i KSL.

Genom den regionala digitala agendan tar kommunerna, landstinget och länsstyrelsen ett gemensamt grepp för att Storstockholm ska fortsätta att vara en region där människor och företag kan utvecklas och där man ligger i framkant inom digital kompetens.

KSL samordnar det fortsatta arbetet. Nästa steg för regionens aktörer är att utforma strategier, mål och handlingsplaner och att påbörja gemensamma utvecklingsinsatser.

För mer information, kontakta:
Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör
Tel: 08-615 94 01
madeleine.sjostrand@ksl.se