2015-08-28 | Nyhet

E-utvecklingen i Stockholms län 2015

Rapporten E-utvecklingen i Stockholms län 2015 presenterar kommunernas pågående service- och verksamhetsutveckling med stöd av IT.

KSL har tillsammans med länets strategiska IT-råd sammanställt och analyserat de underlag som kommunerna levererat.

Många kommuner har kommit långt i sin digitala utveckling. Området Barn och elever, som omfattar digitala välfärdstjänster inom skolområdet, uppvisar mycket goda resultat. Inom området Äldre och personer i behov av omsorg och stöd har kommunerna i stor utsträckning infört digitala trygghetslarm och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Rapporten pekar på ett antal utmaningar som kommunerna står inför i den fortsatta utvecklingen av digitala tjänster som möter invånarnas behov. Särskilt viktigt är att:

  • förstärka arbetet kring informationssäkerhet
  • samverka kring lösningar för säker kommunikation mellan verksamheter och invånare
  • öka antalet kommuner som tillhandahåller e-tjänster inom samhällsbyggnadsområdet, t ex ansökan om bygglov
  • fokusera på utveckling av mobilitet, e-hemtjänst och informationsdelning inom området e-hälsa