Energikontoret Storsthlm

Energikontoret Storsthlm är en del av Storsthlm och drivs utan vinstintresse. Uppdraget går ut på att stötta regionens energi- och klimatarbete. Huvuddelen av verksamheten finansieras av projekt vi medverkar i eller uppdrag vi utför, exempelvis för Energimyndigheten.

Energikontoret Storsthlms uppgift är att stötta regionens energi- och klimatarbete, samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningsverksamheten, driva utvecklingsprojekt, informera om möjligheten att söka EU-medel och vara regional dialogpart till Energimyndigheten.

Uppdraget

Energikontoret Storsthlms målgrupp är kommuner, men även medborgare, företag och organisationer som vill bidra till implementering av hållbara energilösningar genom konkreta projekt och exempel. För kommunerna innebär ett välfungerande energikontor möjlighet att växla upp det lokala energi- och klimatarbetet. Fördelarna för hushåll, företag och organisationer ligger främst i tillgången till oberoende och opartiskt energirådgivning, vilket i förlängningen leder till en effektiv användning av resurser.

Regional utvecklingsledare

Energikontoret Storsthlm har under lång tid haft ett samordningsansvar för den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Den rollen utvecklas nu vidare till en mer coachande och stödjande roll som regional utvecklingsledare (RUL). Syftet är att Energimyndigheten vill stärka växelspelet mellan myndigheten, regionala energikontor och kommunerna när det gäller rådgivningen.

På energi- och klimatrådgivningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns tips och råd om hur man kan minska energianvändning i sitt boende eller som företagare.

Pågående projekt

För att små och medelstora företag ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning erbjuder Energikontoret Storsthlm ett flertal olika stöd och möjligheter. Satsningen sker i samarbete med Energimyndigheten, tio länsstyrelser samt de övriga energikontoren i Sverige:

Det finns 15 regionala energikontor i Sverige och nära 400 kontor i Europa. Alla verkar för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i sina respektive regioner och städer. De svenska energikontoren samverkar genom Energikontoren Sverige.

Aktuellt

 • Alla

  (6)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (6)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler