Förutsättningar för e-förvaltning

Storsthlm arbetar med att stödja kommunerna i deras arbete med utveckling av e-förvaltning. Kommunerna ska kunna möta invånarnas behov av en enkla, säkra och sammanhållna digitala välfärdstjänster. Det gör vi genom att identifiera områden där den regionala nyttan är störst. Samverkan ska stödja en smartare och öppnare förvaltning.

E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik. Flera rapporter visar att det svenska samhällets digitalisering står sig stark medan den offentliga förvaltningens digitalisering börjat tappa positioner i internationella jämförelser. De uppföljningar som gjorts i länet visar att många kommuner i Stockholms län har kommit långt i sin digitala utveckling, men också att kommunerna står inför olika utmaningar när det gäller den fortsatta utvecklingen.

Stöd till kommunerna i arbetet mot en utvecklad e-förvaltning

Vi driver nätverk för länets kommunala IT-beslutsfattare (CIO:er, IT-chefer och strateger) och arrangerar temamöten kring aktuella områden inom e-förvaltning. Syftet är att stödja kommunernas arbete med utvecklingen av e-förvaltning genom att identifiera områden där den regionala nyttan är störst. Vi jobbar med att identifiera områden med potential för utveckling av e-tjänster och publicering av öppna data, och möjligheter till samverkan mellan kommuner och andra aktörer. Vi är en länk mellan nationell och lokal nivå, samt intresse- och omvärldsbevakar och analyserar vad nationella initiativ innebär för länets kommuner.

E-utvecklingen i Stockholms län

Vi tar årligen fram en rapport om e-utvecklingen i Stockholms län. Rapporten utgår från de självvärderingar som kommunerna gör i Sveriges Kommuner och Landstings digitala verktyg eBlomlådan. Rapporten ska dels beskriva utvecklingen på den regionala nivån, dels identifiera de viktigaste utvecklingsområdena.

Aktuellt

 • Alla

  (6)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (6)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler