Digital agenda

Varje enskild kommun i Stockholms län har en utmaning i arbetet med att använda digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg. Våra invånare förväntar sig att den digitala servicen fungerar bra och säkert. Medarbetare behöver tillgång till information. Frågorna är komplexa och går inte att lösa utan samarbete.

Storsthlm driver tillsammans med Länsstyrelsen Stockholms län och Region Stockholm en digital agenda, som Storsthlm är värdorganisation för.

Ökad samsyn och digitalt samarbete

Den digitala agendan gäller under perioden 2015–2020 med en utblick bortom denna period. Därför benämns målbilderna 2020+.

Ledorden för den digitala agendan för Stockholms län är ökad samsyn och digitalt samarbete. Agendan skapar en röd linje mellan:

 • Politiska mål och viljeinriktningar
 • De möjligheter som ökad samverkan och användning av informations- och kommunikationsteknik kan innebära
 • De särskilda utmaningar som Stockholmsregionen har att hantera

Strategisk vägledning

Syftet med den digitala agendan är att ge strategisk vägledning kring prioriteringar för regionens offentliga aktörer i vårt fortsatta utvecklingsarbete och att bidra till att vi tar till oss av de möjligheter som kommer med en ökad digitalisering. Den digitala agendan ska ses som ett övergripande måldokument.

Agendan har fokus på sådana områden som vi bedömer som kritiska för en nivåhöjande utveckling i vår region – områden där vi vill göra skillnad.

Den digitala agendan för Stockholms län innehåller fyra fokusområden:

 • Den digitala infrastrukturen
 • Den digitala kompetensen
 • Den digitala marknaden
 • Den digitala offentliga sektorn

Storsthlm står som värd

Storsthlm är värdorganisation för arbetet med den digitala agendan och värdskapet finansieras gemensamt av Länsstyrelsen Stockholms län, Stockholms läns landsting och Storsthlm. Digitala agendan styrs av en styrgrupp med representanter från Länsstyrelsen, landstinget och Storsthlm.

Olika regionala aktörer har ansvar för olika fokusområden eller insatser. En samordningsgrupp med representanter från de ansvariga organisationerna driver arbetet.

Agendan följs upp årligen och sammanfattas fortlöpande i lägesbeskrivningar.

Aktuellt

 • Alla

  (6)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (6)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler