Logotyp

En utvecklad e-förvaltning

Storsthlm arbetar med att stödja kommunernas arbete med utveckling av e-förvaltning genom att identifiera områden där den regionala nyttan är störst. Samverkan ska stödja en smartare och öppnare förvaltning.

E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik. Flera rapporter visar att det svenska samhällets digitalisering står sig stark medan den offentliga förvaltningens digitalisering börjat tappa positioner i
internationella jämförelser. De uppföljningar som gjorts i länet visar att
många kommuner i Stockholms län har kommit långt i sin digitala utveckling, men också att kommunerna står inför olika utmaningar när det gäller den fortsatta utvecklingen.

Vi driver nätverk för länets kommunala IT-beslutsfattare (CIO:er, IT-chefer och strateger) och arrangerar temamöten kring aktuella områden inom e-förvaltning. Syftet är att stödja kommunernas arbete med utveckling av e-förvaltning genom att identifiera områden där den regionala nyttan är störst. Vi jobbar med att identifiera områden med potential för utveckling av e-tjänster och publicering av öppna data, och möjligheter till samverkan mellan kommuner och andra aktörer. Vi är en länk mellan nationell och lokal nivå, samt intresse- och omvärldsbevakar och analyserar vad nationella initiativ innebär för länets kommuner.

Vi tar årligen fram en rapport om e-utvecklingen i Stockholms län. Rapporten utgår från de självvärderingar som kommunerna gör i Sveriges Kommuner och Landstings digitala verktyg eBlomlådan. Rapporten ska dels beskriva utvecklingen på den regionala nivån, dels identifiera de viktigaste utvecklingsområdena.


Aktuellt

 • Alla

  (5)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (5)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler