Logotyp

Den digitala offentliga sektorn

Det digitala utvecklingsarbetet inom offentlig sektor har en stor inneboende potential att möta invånarens och omvärldens förväntningar på förändring och utveckling i verksamheterna. Regionen satsar därför på en stark digital utveckling inom området.

Med offentlig sektor avser vi i detta sammanhang de skattefinansierade verksamheter som drivs av stat, landsting och kommuner eller andra politiskt styrda verksamheter.

Snabbare, enklare, mer tillgänglig

Digitalisering kan bidra till att bättre möta invånarens behov när det gäller sammanhållen och lättillgänglig service. Detta kan ske samtidigt som offentliga verksamheten effektiviseras, och skapar en större öppenhet mot invånare och företag.

Dagens digitala lösningar kan knyta samman olika offentliga aktörer i en resurseffektiv organisering för att möta önskemål om snabbhet, enkelhet och tillgänglighet från enskilda medborgare och företagare. Det går exempelvis att kombinera e-tjänster, dokumenthantering, ärendehantering och arkivering med funktionalitet för samhandling, relationshantering och verksamhetsstyrning.

Samverkan och samarbete

Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning kräver modern teknik för att kunna sätta den enskilda individens behov av service i centrum. Fortsatt och utvidgad samverkan och samarbete mellan olika delar av offentlig sektor behövs för att möta dessa förväntningar.

Offentlig sektor måste kunna kommunicera och samverka oavsett tid och rum och samtidigt ha en god ordning i verksamheterna. Interoperabilitet, gemensam tjänsteutveckling och utveckling med användarperspektivet i fokus kommer att vara centrala framgångsfaktorer för utvecklingen.

I Stockholmsregionen finns idag ett flertal etablerade samverkansstrukturer att bygga vidare på. Inom exempelvis Storsthlm och landstinget finns etablerade regionala nätverk och pågående uppdrag inom områden som e-hälsa, förutsättningar för e-förvaltning och öppna data.

Målbild 2020+

Stockholmsregionen siktar mot att utveckla en digital offentlig sektor där ett önskat läge kännetecknas av:

 • I Stockholmsregionen finns en digital tillgänglighet dygnet runt
 • Det finns ett sammanhållet utbud av digitala tjänster och service som överbryggar administrativa gränser och möter den enskilde i dennes livssituation
 • Det finns gemensamma lägesbilder som möjliggör väl informerad och koordinerad planering och genomtänkta beslut

Aktuellt

 • Alla

  (4)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (4)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler