Logotyp

Den digitala marknaden

Digitaliseringen medför förändringar som i grunden ändrar spelreglerna för näringslivet. Information och innehåll finns idag tillgängligt när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst. I en omvärld som blir allt mer digital och där Stockholmsområdet ligger i framkant, satsar regionen på en växande digital marknad.

Ökad tillgänglighet till information kopplat till snabbare och billigare lagrings- och beräkningskapacitet skapar nya förutsättningar att använda stora datamängder. I kombination med trådlösa uppkopplingar och små billiga sensorer ges möjligheter till såväl effektiviseringar i verksamheterna som förutsättningarna att utveckla helt nya tjänster och affärsmodeller.

Informations- och kommunikationsteknik visar vägen

Beräkningar från Tillväxtanalys visar att IKT-sektorn och IKT-investeringar svarade för 42 procent av produktivitetstillväxten i Sverige under åren 2006–2013. Den produktivitetstillväxt som sektorn genererar är starkt knuten till Stockholmregionens starka IKT-kluster. Än så länge syns de stora vinsterna av en ökad digitalisering i produktivitet nästan uteslutande inom denna sektor.

Den riktigt stora tillväxtpotentialen ligger således i att hela näringslivet kan använda digitaliseringens alla möjligheter. Stockholmsregionen är med starka sektorer med högt kunskapsfokus väl rustade.

Inom forskningen finns styrkeområden inom exempelvis hälso- och naturvetenskaperna och inom näringslivet i exempelvis kunskapsintensiva servicenäringar, finansiella tjänster, kreativa och kulturella näringar, grön teknologi, life science, handel och transport. Offentlig sektor kan på olika sätt stödja och delta i denna utveckling exempelvis genom att främja innovation, gemensamma utvecklingsarenor och testbäddar.

Målbild 2020+

Stockholmsregionen siktar mot att understödja utvecklingen av en digital marknad där ett önskat läge kännetecknas av:

 • Användarnas behov och bred aktörssamverkan är utgångspunkten för allt digitalt utvecklingsarbete i Stockholmsregionen
 • Offentlig sektor erbjuder öppna data och utvecklingsarenor för utveckling av nya digitala tjänster och produkter
 • Samverkan med akademin kring den digitala utvecklingen är väl utvecklad. Akademin har en viktig roll att tillgängliggöra ny kunskap och teknik

Aktuellt

 • Alla

  (4)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (4)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler