Logotyp

Den digitala kompetensen

Samhället har de senaste decennierna genomgått en snabb digital utveckling. Utöver teknikutveckling berör utvecklingen breda samhällsområden, som utbildning och kompetensutveckling, tillväxt och arbetsmarknad, fördelnings- och trygghetssystem, hälsa, vård, social sammanhållning och demokrati.

Digital kompetens är idag en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhällslivet. Inom ramen för Digital agenda, som Storsthlm är värdorgansation för, är den digitala kompetensen avgörande.

Hur definieras digital kompetens?

Digitaliseringskommissionens definition av digital kompetens är:

”Att vara digitalt kompetent är att vara bekväm i digitaliseringen, som den definieras av Digitaliseringskommissionen… och att kunna hantera omvälvningen som digitaliseringen innebär i alla delar av livet utan alltför stora svårigheter.

Digital kompetens innebär att ha:

 • De kunskaper som behövs för att inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt
 • De färdigheter som behövs för att använda digitala verktyg och tjänster
 • Förståelse för den omvälvande kraft som digitaliseringen innebär i samhället
 • Motivation att lära mer om möjligheterna, hindren och bristerna”

För att utveckla den digitala kompetensen i Stockholmsregionen behöver vi utgå från den digitala kompetens som finns, behövs och bör utvecklas inom olika områden. Vår utgångspunkt är att alla som kan, vill och vågar välja att vara digitalt delaktiga ska ges förutsättningar.

Målbild 2020+

Stockholmsregionen siktar mot att utveckla en digital kompetens där ett önskat läge kännetecknas av att:

 • Grundskolor och gymnasieskolor förser sina elever med en digital kompetens som efterfrågas av arbetslivet
 • Arbetsgivarna bidrar till kompetensutveckling och ökad anställningsbarhet bland sina medarbetare
 • IKT-sektorns behov av välutbildad arbetskraft med rätt kompetens möts
 • Inom offentlig sektor finns en väl utvecklad beställarkompetens. Offentlig sektor använder offentliga upphandlingar för driva på den digitala utvecklingen

Aktuellt

 • Alla

  (4)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (4)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler