Logotyp

Den digitala infrastrukturen

En väl utbyggd och fungerade digital infrastruktur är själva grunden för all digital utveckling. Med digital infrastruktur avser vi de olika tekniska förutsättningar som krävs för att möjliggöra informationsdigitalisering. Här har Storsthlm en central roll genom Digital agenda.

Informationsdigitalisering innebär omvandling av information till digital form och en samhällelig digitalisering med en ökad användning av IT i bred bemärkelse. I detta sammanhang diskuterar vi även digital samverkan.

Stockholmsregionen bland de främsta i EU

Stockholmregionen har genom en hög tillgänglighet och användning av IT-unika förutsättningar för att fortsatt ta till sig av digitaliseringens möjligheter. Här finns en väl utbyggd infrastruktur av snabbt bredband. Idag placeras regionen som en av de tre främsta regionerna inom EU vad gäller bredbandstäckning, regelbundna användare och internetköp.

Bredband kommer att få en allt större betydelse för att för att bära de digitala tjänster som offentlig sektor utvecklar och tillhandahåller inom välfärdsområdet. Den förväntade kraftiga tillväxten av digital teknik för vård och omsorg i hemmet, främst för äldre, kommer att ställa krav på tillgång och likvärdiga möjligheter till digital kommunikation. Motsvarande utveckling finns även i skolans värld.

Digital infrastruktur innehåller:

 • Trådbundet bredbandsnät
 • Trådlöst bredbandsnät
 • Digital samverkan, interoperabilitet, handlar i detta sammanhang om förmåga och möjlighet hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs

Målbild 2020+

Stockholmsregionen siktar mot att utveckla en digital infrastruktur där ett önskat läge kännetecknas av:

 • Stockholmsregionen är den självklara platsen för innovativa företag att utveckla och pröva digitala tjänster och produkter i
 • Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor har tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter.
 • Vi har en öppen, robust och interoperabel digital infrastruktur i den tekniska frontlinjen
 • Stockholmsregionens landsbygdsområden har under de senaste åren gjorts mer attraktiva och konkurrenskraftiga genom förbättrade anslutningsmöjligheter som möjliggör distansarbete, företagande och utbildning

Aktuellt

 • Alla

  (4)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (4)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler