Nätverk – en arbetsform som stödjer uppdragen

De uppdrag vi arbetar med förutsätter att Storsthlm samlar in information om läget i kommunerna och skapar regionala bilder. Det krävs också dialog och förankring under arbetet. Vi samverkar därför kontinuerligt med kommunernas tjänstemän i olika nätverk.

Uppdragen genomförs i huvudsak tillsammans med kommunerna. De flesta uppdragen syftar till att utveckla samverkan i någon form, kommunerna emellan eller med extern part, till exempel Region Stockholm. För att underlätta denna avstämning, förankring och informationsinsamling används med fördel fasta nätverk som har kontinuerliga möten.

Varje nätverk ska stärka den kommunala samverkan och Storsthlms arbete, möjliggöra förankring och regional dialog i beslutade uppdrag, samt erbjuda deltagarna kollegiala kontakter och erfarenhetsutbyte.

Aktuella strategiska nätverk

  • Arbetsmarknad och tillväxt
  • Digitalisering
  • Kommundirektörer (KD-gruppen)
  • Kommunal ekonomi
  • Samhällsbyggnad
  • Socialtjänst
  • Utbildning