Politiska styrgrupper

En politisk styrgrupp utses av Storsthlms styrelse som också formulerar uppdraget. Styrgruppen initierar och leder den politiska dialogen i syfte att förankra och möjliggöra regionala överenskommelser och vägleder kansliets arbete inom uppdraget. Styrgruppen företräder i förekommande fall kommunerna relativt externa aktörer såsom statliga organ, Region Stockholm med flera.

Ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län (VIS)

Martina Mossberg (M), Haninge kommun, ordförande VISSA
Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun
Michaela Fletcher (M), Österåkers kommun
Liselott Vahermägi (S), Nynäshamns kommun
Erik Slottner (KD), Stockholms stad

Region Stockholm har utsett följande representanter till styrgruppen:
Anna Starbrink (L), ordförande
Marie Ljungberg-Schött (M)
Ella Bohlin (KD)
Dag Larsson (S)
Susanne Nordling (MP)

Styrgrupp för Gymnasieregion

Ebba Östlin (S), Botkyrka kommun, ordförande
Tobias Nässén (M), Nacka kommun, vice ordförande
Christina Eklund (M), Huddinge kommun
Cecilia Brinck (M), Stockholms stad
Lotta Edholm (L), Stockholms stad
Olle Burell (S), Stockholms stad
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP), Stockholms stad

Styrgrupp för Vuxenutbildning

Ylva Mozis (L), Vallentuna kommun, ordförande
Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad, vice ordförande
Cecilia Brinck (M), Stockholms stad
Josefin Malmqvist (M), Sundbybergs kommun
Johan Fälldin (C), Stockholms stad
Ibrahim Khalifa (S), Sigtuna kommun
Tina Kratz (V), Stockholms stad

Styrgrupp för Bostadsförsörjning och infrastruktur

Joakim Larsson (M), Stockholms stad, ordförande
Jan Valeskog (S), Stockholms stad, vice ordförande
Daniel Adborn (L), Nynäshamns kommun
Christian Ottosson (C), Huddinge kommun
Erik Slottner (KD), Stockholms stad
Meeri Wasberg (S), Haninge kommun
Daniel Helldén (MP), Stockholms stad