Logotyp
2018-06-29

Storsthlm söker projektledare

Är du en erfaren projektledare, utredare, eller handläggare inom kommunal verksamhet som vill arbeta med kommunal samverkan inom Stockholmsregionen? Storsthlm söker en person med erfarenhet inom området psykisk hälsa som vill medverka till en fortsatt utveckling inom området.

Kort bakgrund

Inom ramen för det nationella systemet för kunskapsstyrning fick Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i uppdrag att skapa en struktur för kunskapsstyrning inom programområdet psykisk hälsa. Som ett resultat av detta inleddes ett arbete med att stödja etableringen av sex regionala resurscentrum för psykisk hälsa i landet, varav Stockholm-Gotland är ett.

Arbetsuppgifter

Uppdraget omfattar ett års visstidsanställning på heltid, där du blir anställd på Storsthlms avdelningen för välfärdsutveckling och kommer att jobba med den överenskommelse kring psykisk hälsa som finns mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Du kommer tillsammans med företrädare för patient- och brukarföreningar samarbeta med olika verksamheter inom kommunerna. Rollen innebär bland annat inventering av behov utifrån ett kommunperspektiv samt förankring av arbetet med resurscentrum psykisk hälsa. Du kommer att jobba nära Storsthlms samordnare för psykisk hälsa, samt med projektledare som arbetar med länsgemensamma satsningar inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.

Ditt uppdrag ska ha fokus på och beskriva:

 • Effektmål på kort- och lång sikt och vilka processmått som behövs för att följa etableringen.
 • Hur ledning och styrning av ett resurscentrum för psykisk hälsa ska se ut i Stockholm-Gotland.
 • Hur samverkan med brukare/patienter ska se ut
 • Hur samverkan med beställare, politik, vårdgivare och kommuner ska se ut
 • Hur samverkan mellan kommuner och landsting ska se ut
 • Eventuella förändringar i organisation för verksamheter som idag arbetar med psykisk hälsa (ska de samlas ihop organisatoriskt eller enbart samverka i nätverk)
 • Hur Resurscentrum ska vara bemannat
 • Vilka principer som ska gälla för uppföljning av resurscentrum för psykisk hälsa.
 • Hur Resurscentrum för psykisk hälsa ska finansieras på längre sikt och hur effekterna och nyttan kan mätas.
 • Vilka eventuella risker som finns i etableringen av resurscentrum psykisk hälsa och hur de ska hanteras.
 • Vilken roll Resurscentrum psykisk hälsa Stockholms län ska ha i det nya sammanhållna systemet för kunskapsstyrning, nationellt och regionalt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och har arbetat ett antal år inom kommunal verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samarbete med landstinget och andra myndigheter. Du har arbetat med projekt- och processledning och har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med regionala frågor.

Personliga egenskaper


Som person är du analytisk, utvecklingsorienterad och drivande. Att du är kommunikativ, lyhörd, prestigelös och bra på att skapa och utveckla relationer är en förutsättning för att lyckas i rollen, då vår verksamhet handlar om samverkan, samarbete och förankring. Du är erfaren i att skapa strukturer och arbeta målinriktat. Det krävs också viss uthållighet i kombination med strategisk förmåga och helhetsperspektiv.

Storsthlm är en arbetsplats där idéer och kreativitet uppmuntras. Vi är ett positivt och framåt team som sitter i trevliga lokaler nära Medborgarplatsen i centrala Stockholm med närhet till både tunnelbana och pendeltåg.

Kontakt

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschefen Åsa Danielsson på 08-615 94 02 eller 073-917 94 02.

Mejla din ansökan och CV till ansokan@storsthlm.se senast den 31 augusti.