Kansliet

För att genomföra politiskt beslutade uppdrag har Storsthlm ett kansli på Södermalmsallén 36 nära Medborgarplatsen. Här arbetar närmare 50 medarbetare och här träffas dagligen tjänstemän och förtroendevalda från länets kommuner. Kansliet leds av direktör Madeleine Sjöstrand.

Kansliet arbetar med uppdrag inom verksamhetsprogrammets målområden. Uppdragen genomförs i nära samverkan med medlemmarna och ofta även tillsammans med externa parter såsom landstinget och länsstyrelsen. Inom kansliet finns också kommunernas gemensamma gymnasieantagning, en operativ verksamhet som svarar för antagning till gymnasieskolorna, elevstatistik och ekonomiska underlag till kommunerna.

Organisation

Organisationsbild, sammanfattad