Logotyp

Strategiskt nätverk Kommunal ekonomi

När: måndagen den 22 maj 2017
Tid: kl 14.00-16.00
Plats: KSL, Södermalmsallén 36
Lokal: Brunnsviken

Gunilla Weidenfors

Tel: 08-615 94 21