Logotyp
2016-09-27 | Nyhet

Viktiga lärdomar från mottagande av ensamkommande barn

Kommunernas lärdomar och erfarenheter från mottagande av de ensamkommande barnen 2015

KSL och Länsstyrelsen Stockholm anordnade under augusti 2016 en workshop med kommunerna för att fånga in kommunernas lärdomar och erfarenheter från hösten och vintern 2015. Erfarenheterna visar att kommunerna hade en förmåga att snabbt ställa om sina verksamheter och hitta nya arbetssätt, men också att det fortfarande finns en rad svårigheter att lösa.

Lärdomarna från workshopen har sammanställts, där nämns bland annat vilka områden som kommunrepresentanterna prioriterat att arbeta vidare med framöver. Där nämns även den fortsatt höga personalomsättningen, samarbetet med landstinget i syfte att förbättra målgruppens hälsa, samt att boendeplatser fortfarande saknas i kommunerna trots att barnen som kommer till Sverige nu är färre.