Logotyp
2016-06-28 | Nyhet

Inspiration för integration - En kortfattad exempelsamling med integrationsstrategier för kommuner och regioner

Till stöd för kommunernas arbete med integrationsstrategier har KSL utarbetat en kortfattad exempelsamling med integrationsstrategier för kommuner och regioner som i huvudsak innehåller vad som gjorts, hur det gjorts och framgångsfaktorer.

Här hittar du rapporten "Inspiration för integration – En kortfattad exempelsamling med integrationsstrategier för kommuner och regioner"

För mer information kontakta:
Per Sandgren, processledare per.sandgren@ksl.se tel 08-615 94 24