Logotyp

Ensamkommande barn och ungdomar

En särskilt utsatt grupp bland nyanlända är ensamkommande barn och ungdomar. Därför har Storsthlm tillsammans med kommunerna i regionen under de senaste åren genomfört en mängd insatser för att stärka dessa barn och ungas förutsättningar och livsvillkor.

Det länsgemensamma samarbetet kring ensamkommande barn består av ett nätverk av kommunrepresentanter från Botkyrka, Haninge, Stockholm, Vallentuna, Sigtuna samt strategerna från Etablering Södertörn och Koordination Norrort. Nätverket träffas regelbundet för att bland annat delge varandra information.

Läs gärna mer om arbetet under "Projektet ensamkommande barn i Stockholms län" under relaterad information för att veta mer om vad som tagits fram under projektåren.