Logotyp

Ensamkommande barn och ungdomar

En särskilt utsatt grupp bland nyanlända är ensamkommande barn och ungdomar. Därför har Storsthlm tillsammans med kommunerna i regionen under de senaste åren genomfört ett flertal insatser för att stärka dessa barns och ungas förutsättningar och livsvillkor.

I länet finns gemensamma riktlinjer Ensamkommande barn och ungdomar. Riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten. Riktlinjerna togs fram 2012 och reviderades 2014.

Mycket har hänt i omvärlden sedan 2014. Lagar och förordningar har ändrats och nya ersättningssystem införts, vidare har metodstöd och handböcker tagits fram på nationell nivå.

Med anledning av ovanstående fattade Storsthlms styrelse den 28 september 2017 beslut om att rekommenderar kommunerna i länet att upphäva riktlinjerna senast den 31 december 2017.

På sidan Nyanlända och under Dokument och filer hittar du Storsthlms rekommendation och tips och länkar till nationellt material kring ensamkommande barn.

I länet finns expertnätverket för ensamkommande barn. Det består av kommunrepresentanter från Botkyrka, Haninge, Stockholm, Vallentuna, Sigtuna samt strategerna från Etablering Södertörn och Koordination Norrort. Nätverket träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte.