Logotyp

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Många som hamnar på sjukhus har stora vård- och stödbehov vid utskrivning. För att vi ska kunna möta behoven hos den enskilde är samverkan mellan kommun och landsting avgörande.

I Stockholmsregionen arbetar vi för att den enskilde ska erbjudas en trygg och säker vård av god kvalitet vid vårdövergången mellan landstingets slutenvård och kommunal vård och omsorg. Vi arbetar också för att huvudmännens resurser ska användas effektivt i samband med vårdövergången.

Mellan länets samtliga kommuner och landstinget finns en överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården. Överenskommelsen gäller till dess att den nya regionala överenskommelsen träder i kraft våren 2018. Det finns också en överenskommelse om förvaltning och drift av systemstöd vid informationsöverföring i samband med vårdövergångar (WebCare).

Ny överenskommelse mellan kommunerna i Stockholm och Stockholms läns landsting på gång

Enligt regeringens proposition Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer en ny lag att ersätta nuvarande lagstiftningen om kommunernas betalningsansvar i samband med utskrivning från sluten vård. Den nya lagen gäller från och med den 1 januari 2018.

Den politiska ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län (VIS) har gett Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att tillsammans arbeta fram ett förslag till regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. I juni 2017 tog den politiska samverkansgruppen VIS beslut om förslaget på överenskommelse och Storsthlms styrelse beslutade att rekommendera kommunerna att teckna överenskommelsen. Landstinget antog överenskommelsen i september 2017. Kommunerna antog överenskommelsen under hösten 2017.

En arbetsgrupp med utsedda representanter från kommunerna och landstinget har tagit fram gemensamma riktlinjer och rutiner för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Arbetet med att realisera en digital lösning för informationsöverföring vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård pågår.

Aktuellt

 • Alla

  (2)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (2)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler