Logotyp

Samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård 

Samtliga kommuner i Storstockholm har tillsammans med Stockholms läns landsting tagit fram en överenskommelse för att säkerställa rutiner för samverkan i samband med egenvård när individen behöver praktisk hjälp.

Överenskommelsen innebär att kommunerna och landstinget har en gemensam tolkning av begreppet egenvård samt tydliggör ansvaret för bedömning, planering och uppföljning av egenvård. Överenskommelsen ska följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag åt parterna.

Stockholms läns landsting har ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Kommunen är ansvarig för hälso- och sjukvården i särskilda boenden och dagverksamheter enligt SoL och LSS, exklusive läkarinsatser. Stockholms läns landsting fullgör det som ankommer på kommunerna enligt HSL 18 och 18 a §§ för personer som tillhör personkretsen 1 och 2 enligt LSS (§ 11 i den s.k. incipöverenskommelse från 1994, bilaga 1). Enligt föreskriften ska huvudmännen säkerställa att det finns övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård när individen behöver praktisk hjälp.

Denna överenskommelse innebär att sådana rutiner skapas och att huvudmännen på kommunerna och landstinget har en gemensam tolkning av begreppet egenvård och tydliggör ansvaret för bedömning, planering och uppföljning av egenvård. Överenskommelsen ska följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag åt parterna oavsett om det är privat eller egen regi som utför insatsen.

Aktuellt

 • Alla

  (6)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (6)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler