Logotyp

Regional kommunal hygienkommitté

Hygien är en basal och nödvändig del i all vård och omsorg. När olika smittosamma sjukdomar drabbar samhället blir hygienaspekterna mer framträdande. Vid vissa situationer är det av särskild vikt att hygienaspekterna uppmärksammas omedelbart, inte bara i det direkta omvårdnadsarbetet utan också när det gäller hantering av livsmedel, städning med mera.

Inom Stockholms läns landsting (SLL) finns en Central Hygienkommitté (CHK) som bland annat ansvarar för att ta fram vård- och handlingsprogram avseende olika former av hygienfrågor och smittskydd. De vårdprogram som antas av CHK ska följas av alla vårdgivare i länet oavsett huvudmannaskap och regiform.

Regional kommunal hygienkommitté (RKHK) består av nio utsedda representanter från länets fyra delregioner, Storsthlm är sammankallande och administrerar det löpande arbetet.

Syftet med RKHK är att det ska utgöra ett gemensamt forum i länet där kommunernas specifika problem och intressen gällande hygienfrågor kan tas till vara. Genom att två av RKHK:s representanter ingår i CHK, får kommunerna också möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan i CHK:s arbete. Det kommunala perspektivet kan därmed lyftas in i det länsövergripande arbete avseende hygienfrågor som sker i landstingets regi. En av representanterna i RKHK företräder också länets kommuner i landstingets styrgrupp för multiresistenta bakterier (MRB).

Aktuellt

 • Alla

  (6)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (6)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler