Logotyp

Samverkan med Region Stockholm

Dagligen möts ansvaret för brukare och patienter i kommunernas och Regionens verksamheter. För att dessa verksamheter ska fungera för den enskilde, är god samverkan mellan huvudmännen och deras utförare en förutsättning. Brist på samarbete kan också få stora effekter på huvudmännens kostnader.

Storsthlm och Region Stockholm har under flera år haft olika gemensamma partsammansatta organ för samverkan inom vård- och omsorgsområdet.

Politisk ledningsgrupp

En politisk ledningsgrupp har bildats mellan kommunerna via oss och Region Stockholm. Ledningsgruppens uppdrag är att:

 • Initiera samverkan inom gemensamma utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder
 • Uppmärksamma brister i samverkan och undanröja hinder i syfte att stötta utvecklingen av vård och omsorg
 • Ömsesidigt informera varandra om parternas verksamhet och om insatser för målgrupperna
 • Följa, och vid behov regionalisera, nationella initiativ och satsningar av relevans för samverkan inom Stockholms län

Samverkan vid vårdövergångar

Många som hamnar på sjukhus har stora vård- och stödbehov vid utskrivning. Samverkan mellan kommun och Region Stockholm är avgörande för att vi ska kunna möta behoven hos den enskilde och är därför ett viktigt område för samverkan.

Förstudie om ett hälso- och sjukvårdsavtal

Den politiska ledningsgruppen i Stockholms län, Vård i samverkan (VIS), har gett Storsthlms kansli och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i uppdrag att i samverkan genomföra en förstudie avseende ett hälso- och sjukvårdsavtal i Stockholms län. Syftet med uppdraget är att på sikt skapa en trygg och säker vård och omsorg för den enskilde samt en effektiv användning av samhällets resurser. Målet med förstudien är att senast i januari 2019 ha ett gemensamt kunskapsunderlag till parterna för ställningstagande till att medverka i ett fortsatt utvecklingsarbete kring ett hälso- och sjukvårdsavtal. Ambitionen är att beskriva nuläget med såväl fördelar som nackdelar på ett sätt som gör att kunskapsunderlaget kan användas som beslutsunderlag.

Aktuellt

 • Alla

  (7)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (7)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler