Logotyp

Psykisk hälsa

Samtliga kommuner i länet har, tillsammans med landstinget, antagit handlingsplan för psykisk hälsa Stockholms län samt en överenskommelse - ”Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning” .

Uppdrag psykisk hälsa

Samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans med Stockholms läns landsting och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram en handlingsplan för psykisk hälsa. Handlingsplanen sträcker sig från 2017 till 2020. Syftet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har ingått en överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017. Överenskommelsen ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd. Ta del av överenskommelsen och läs mer om satsningen på Sveriges kommuner och landstings sidalänk till annan webbplats.

Aktuellt

 • Alla

  (2)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (2)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler