Logotyp

Regionalt samråd för psykiatri och beroendefrågor

För att utveckla och följa samverkan kring personer med missbruk/beroende och samverka kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning finns ett regionalt samråd med chefstjänstemän från kommun, landsting, privata vårdgivare, kriminalvård, polis och länsstyrelse. Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen leder samrådet och bemannar gemensamt sekretariatet som är knutet till samrådet.