Logotyp

Psykisk funktionsnedsättning

Samarbetet inom området utgår från en överenskommelse mellan kommunera i länet och Stockholms läns landsting - Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning är en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län. Här beskrivs gemensamma utgångspunkter och anger en struktur för samverkan på lokal och regional nivå.