Logotyp

Individ och familj

Kommunerna i Stockholmsregionen har som mål att ge sociala välfärdsinsatser efter behov och individuella förutsättningar. För att möjliggöra detta för alla målgrupper samverkar kommuner och Regionen på flera olika sätt.

Regionalt samråd för psykiatri och beroendefrågor

Det finns ett regionalt samråd för psykiatri och beroendefrågor med uppdrag att utveckla och följa upp länets arbete enligt överenskommelse.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning är en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län. Här beskrivs gemensamma utgångspunkter och anger en struktur för samverkan på lokal och regional nivå.

Personer med missbruk eller beroende

Ett viktigt samlande dokument för den regionala och lokala utvecklingen är överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Hemlösa

Många hemlösa rör sig mellan kommunerna i Stockholmsregionen. Då och då uppstår skilda meningar kommunerna emellan om hur vistelsebegreppet ska tolkas och om vem som har ansvaret.

En överenskommelse finns mellan kommunerna i Stockholmsregionen. Överenskommelsen ger kommunerna vägledning i hur de ska hantera att hemlösa rör sig mellan kommunerna i länet.

Operation Kvinnofrid och Origo

Vi ingår vi i Operation Kvinnofridlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en unik samverkan av myndigheter i Stockholms län med det gemensamma uppdraget att verka för ett samhälle fritt från våld. Tillsammans arbetar vi för att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Insatserna behöver vara av förbyggande karaktär och riktas till våldsutsatta vuxna, barn som upplever våld samt till våldsutövare.

Operation Kvinnofrid bedrivs i samverkan mellan samtliga av länets kommuner samt följande aktörer:

 • Storsthlm
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Polismyndigheten
 • Kriminalvården
 • Stockholms läns landsting

Operation kvinnofrid har tagit fram filmen ”Välj att slutalänk till annan webbplats”. Filmens primära målgrupp är personer i Stockholms län som utövar våld i en nära parrelation. Den sekundära målgruppen består av anhöriga personer och personer i våldsutövarens nätverk. I den sekundära målgruppen ingår också professionella som i sin yrkesutövande påträffar personer som utövar våld. Exempelvis ska filmen ge polis och andra professionella kunskap om var de kan hänvisa våldsutövare.

Ett resultat av Operation kvinnofrid är att Origolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har skapats. Origo är ett länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Aktuellt

 • Alla

  (9)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (9)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler