Logotyp

Vanliga frågor om Hemsjukvård 2020

Under hösten pågår arbetet med att ta fram ett avtal som reglerar vilka delar av hälso- och sjukvårdsinsatserna inom hemsjukvården som kommunerna ska ta över från landstinget, samt på vilken nivå skatteväxlingen ska vara. Här samlar vi vanliga frågor och svar om vad det innebär.

Måste alla kommuner skriva under avtalet?

Ja, kommunfullmäktige i alla 26 kommuner i länet och landstingsfullmäktige måste fatta samma beslut om att teckna avtal för att överföringen ska kunna ske.

Vad händer om någon kommun väljer att inte teckna avtal?

Då kan inte denna förändring genomföras.

Vad är det för beslut som fattas i Storsthlms styrelse i december?

Den 14 december beslutar Storsthlms styrelse att rekommendera länets 26 kommuner att teckna avtal med Stockholms läns landsting med de delar av hälso- och sjukvårdsinsatserna inom hemsjukvården som kommunerna ska ta över från landstinget, samt på vilken nivå skatteväxlingen ska vara.

När ska kommunen fatta beslut?

Kommunfullmäktige i alla 26 kommunerna ska fatta beslut senast den 30 juni 2018 för att skatteväxlingen ska ske enligt tidplan den 1 januari 2020.

Kan kommunen ångra sig?

Nej, inte efter den 30 juni 2018 om skatteväxlingen ska ske enligt tidplan den 1 januari 2020.

Vad betyder en skatteväxling?

En skatteväxling innebär i det här fallet att landstinget sänker sin skatt med ett visst antal öre och de 26 kommunerna höjer skatten med motsvarande.

Hur kan kommunerna påverka innehållet i avtalet?

Storsthlms projektledning samordnar arbetet tillsammans med kontaktpersoner från varje kommun och kommunrepresentanter finns med i olika arbetsgrupper. Dialog förs med de strategiska nätverken för kommundirektörer, socialtjänst och kommunalekonomi.

Vad är ett enstaka hembesök?

Ett enstaka hembesök är ett hembesök av tillfällig karaktär som utförs av distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska till patienter som inte är registrerades som hemsjukvårdspatienter.

 

Vill du ställa en fråga? Mejla till hemsjukvard2020@storsthlm.se 

Aktuellt

 • Alla

  (7)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (7)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler