Logotyp

Funktionsnedsättning

Det regionala arbetet kring frågor som rör personer med funktionsnedsättning handlar mycket om samverkansfrågor mellan Stockholms kommuner och landstinget. Inom ramen för Storsthlms arbete sker samverkan på regional nivå inom många områden.

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Under 2015 överfördes ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från Stockholms läns landsting till kommunerna i länet. Det innebär att det nu är kommunerna som ansvarar för utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser i berörda verksamheter. Övergången finansierades via en skatteväxling.

Under 2017 genomfördes en första uppföljning av kommunernas kostnader för hälso- och sjukvården inom LSS- verksamheten för verksamhetsåret 2016. Under 2018 gjordes en andra uppföljning av kostnaderna. Representanter från kommunerna har även träffats i Storsthlms regi för att diskutera samverkan med landstinget.

Vårdhygienisk kompetens

Kommunerna är skyldiga att säkerställa tillgången till vårdhygienisk kompetens i de verksamheter där man ansvarar för utförande av hälso- och sjukvård. Idag har kommunerna möjlighet att teckna avtal med Vårdhygien Stockholm län för att få tillgång till vårdhygienisk kompetens för anställda inom särskilt boende för äldre.

Från 1 juli 2017 erbjuder Vårdhygien Stockholms län kommunerna tillgång till vårdhygienisk expertis i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Erbjudandet är i form av ett paket med grundutbildning för omsorgs/baspersonal, rådgivning samt utbildning för sjuksköterskor inom LSS- verksamheten.

Andningshjälp i hemmet

En sammanhållen och säker vård och omsorg med så få
inblandade som möjligt, är avgörande för personer med behov av andningshjälp i hemmet. Sedan 2009 har det funnits en övergripande överenskommelse mellan kommunerna i Stockholm, Stockholms läns landsting och Försäkringskassan som reglerade samverkan, ansvar och kostnader mellan huvudmännen för personer med behov av andningshjälp i hemmet. För varje brukare ska det enligt överenskommelsen upprättas ett individuellt avtal.

Efter att Försäkringskassan sagt upp överenskommelsen har Storsthlms styrelse beslutat att ge Storsthlm i uppdrag att i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta fram ett förslag till en ny överenskommelse som ska gälla mellan landstinget och respektive kommun.

Aktuellt

 • Alla

  (3)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (3)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler