Logotyp

Färdtjänstavtal mellan länets kommuner och landstinget

Kommunerna är skyldiga att ordna färdtjänst för sina invånare. Samtliga kommuner i Stockholms län har tecknat ett färdtjänstavtal med Region Stockholm där ansvaret för färdtjänsten överlåts på landstinget.

Kommunerna i Stockholms län har sedan 2010 överlåtit ansvaret för färdtjänsten till landstinget genom ett avtal. Avtalet klargör hur ansvarsfördelningen ska fungera och vad som förväntas av kommunen respektive Regionen. Regionen prövar tillstånd till färdtjänst, fastställer villkor och föreskrifter, samt taxor för färdtjänst. Kommunen tar emot ansökningar om färdtjänst och utreder frågan innan tillståndet prövas av Regionen. I avtalet finns också överenskommelser kring hur kommuner och landsting ska samverka för att förbättra färdtjänsten.

Enligt avtalet ska representanter från Regionen och Storsthlm gemensamt varje år följa upp avtalet och löpande föreslå förbättringar och förändringar av rutiner och hantering kring färdtjänst. I uppföljningen från 2017 framgår vilka frågor som diskuterats och på vilka punkter det varit aktuellt med förtydliganden (se under Dokument och filer). Nästa uppföljning kommer att göras i hösten 2018.

Aktuellt

 • Alla

  (1)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (1)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler