Logotyp

Stöd till kommunerna

Varje enskild kommun i Stockholm har en utmaning i arbetet med att använda digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg. Våra invånare förväntar sig att den digitala servicen fungerar bra och säkert. Medarbetare behöver tillgång till information. Frågorna är komplexa och går inte att lösa utan samarbete.

Utveckling och samarbete

Vi omvärldsbevakar kring utveckling som sker nationellt, genom att bland annat delta i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk och sprida informationen regionalt. På det sättet är vi en länk mellan den nationella och lokala nivån. För erfarenhetsutbyte och informationsspridning har vi strategiska nätverk.

Sveriges Kommuner och Landsting och Inera är nationella samarbetsparters, de arbetar bland annat med nationella e-hälsotjänster som implementeras i respektive kommun. Vi samverkar med Stockholms läns landsting kring hur framtagna tjänster ska användas i Stockholmsregionen.

Storsthlm deltar som part i det regionala strukturfondsprojektet Stockholm Digital Care (SDC), som har som syfte att skapa en gemensam öppen utvecklingsarena för samverkan mellan aktörer så som kommuner, landsting och små och medelstora företag.

Aktuellt

 • Alla

  (5)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (5)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler