Logotyp

Regionalt samarbete med Stockholms läns landsting

Vi arbetar för att stödja den digitala utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg i Stockholmsregionen genom aktiviteter och projekt. Samarbetet med Stockholms läns landsting regleras i ett avtal.

Samverkan mellan Storsthlm och Stockholms läns landsting

Arbetet regleras i ett avtal mellan Storsthlm och Stockholms läns landsting. Det leds av den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan (VIS) i Stockholms län och dess tjänstemannaberedning.

Arbetet utgår från en upprättad handlingsplan. Handlingsplanen reglerar vad den gemensamma ambitionen under 2017-2018 är och hur mycket resurser som respektive organisation ska lägga på arbetet inom de prioriterade områdena. De prioriterade områdena är:

 • 16 principer för samverkan
 • säker uppkoppling vid e-hälsoarbete utanför ordinarie verksamhetslokaler
 • digital kommunikationskanal
 • digital samverkan vid vårdövergångar.

Gemensamma arbeten som ingår men som finansieras utanför överenskommelsen är följande områden:

 • Framtidens vårdinformationsmijlö
 • Stockholm Digital Care (SDC)
 • Digitaliseringsfrågor i samband med kommunaliseringen av hemsjukvården.

Aktuellt

 • Alla

  (27)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (27)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler